Dewan guru tahun pelajaran 2022/2023

AL ISLAM:

Anizak Umilatifah, S.HI
Imroatul Azizah, S.Pd. I, M.Pd.
Nur Kholisatun, S.S.

ILMU PENGETAHUAN ALAM

Sri Wulan Romdaniyah, M.Pd.
Retno Cahyaningrum, M.Pd
Cantia Putri, S.Pd
Abdul Karim Ibrahim, S.Pd

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Abdul Kholiq, S.Pd.
Erniati, S.Sos.
Yusril Fatkhurrozy, S.Pd.

BAHASA INDONESIA

Andik Wahyu Sulistiyo, S.S.
Dra. Rusmiyati, M.Pd.
Agus Budiyanto, S.Pd
Ridho Covinda, S.Pd.

MATEMATIKA

Windra Rizkiyana, S.Pd., M.Pd.
Tony Ria Angga Beta Yoga, S.Pd.
Laili Nur Hanifah, M.Pd
Khusnul Khotimah, SP
Ir. Farida Arianingsih

BAHASA INGGRIS

Yudi Kusmianto, S.S.
Evinda Nia Sari Zain, S.Pd
Anis Syaidah, S.Pd.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Edy Susanto, S.Pd., M.Pd.
Lailatul Fitria, S.Pd.
Rubiyatul Adawiyah, S.Pd., S.H.

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN

Dicky Hermawan, S.Pd.
Maulana Febriano, S.Pd.

SENI BUDAYA (SENI RUPA DAN SENI TARI)

Akbar Maulana Mahadi. S.Pd
Helvi Ananda, S.Pd.

BAHASA JAWA

Ewien Setiantini, S.Si.

INFORMATIKA

Iqbal Fairus Z, S.Kom.
Reti Avitananda Sritama

PRAKARYA

Ir. Farida Arianingsih
Iqbal Fairus Z, S.Kom.

BIMBINGAN KONSELING

Rani Rakhmawati, S.Psi.
Sonyalita Bintang Rivanda, S.Psi., M.Si

BAHASA ARAB

Ulul Azmi, S.Pd.

PRAKTIK IBADAH DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Nur Kholisatun, S.S.
Imroatul Azizah, S.Pd. I, M.Pd,
Ulul Azmi, S.Pd.
Muhammad Fahmi Setiawan, S.H., S.H.